Prechod z obrany    
  Zvládnutie prechodu z obrany do útoku je po bráneni druhou najdôležitejšou a najčastejšou činnosťou. Prechod začína už rozohrávkou brankára, ktorý určuje, či pôjde prechod postupným útokom, alebo sa hra okamžite presunie na súperovu polovičku.    
  Brankár pri každej rozohrávke musí rýchlo prehodnotiť rozostavenie naších a súperových hráčov a podľa toho nasmerovať prvú prihrávku.    
  V podstate rozlišujeme dva základné prechody z obrany do útoku a to:    
  postupný útok s rozohrávkou cez obrancov,    
  rýchly protiútok s rozohrávkou na pivota.    
  Vytváranie medzery obrana - útok obrázok 1  
  Medzi rozostavenim útočnikov a obráncov veľmi často vzniká veľká medzera. Ak útočník dostane prihrávku, ale obrancovia sú od neho príliš ďaleko, tak nemá s kým začať kombináciu. Preto už pri rozohrávke útoku je dôležité vedieť, či má význam prihrať hráčovi, ktorý je pred súperovou bránou alebo nie.
 
 
  Kedy je medzera výhodná    
  Ak náš hráč na súperovej polovičke je bránený iba jedným hráčom a je schopný sa v osobných súbojoch jeden na jedného presadzovať, tak potom je medzera veľmi výhodná, nakoľko tohto hráča nebude atakovať ďalší súperov hráč.    
  Medzera je výhodná aj v prípade, že sa nám podarilo dostať sa do prečíslenia. Vtedy je možné v presile pokračovať v útoku smerom na súperovu bránu.    
  Kedy je medzera nevýhodná    
  Ak súper hrá stiahnutú obranu na svojej polovičke, pripadne hrá presing iba s jedným útočníkom, vtedy je medzera nevýhodná. Je potrebné viesť útok tak, aby útočník loptu po prijatí neotáčal okamžiže na súperovu bránu, ale aby loptu podržal, prípadne vrátil späť do obrany. Dobrý pivot by nemal mať problém v prípade, že je otočený chrbtom k súperovej bráne, loptu si zakryť a pár sekúnd ju podržať. Za tú chvíľu môže niektorý z obráncov vybehnúť smerom dopredu a vyplniť tak priestor medzi obranou a útokom.    
  Ďalšou možnosťou zmenšovania medzery je pohyb útočníkov smerom ku obráncom. Takýmto pohybom si útočník vytvára priestor pre pohodlné spracovanie prihrávky, pre zakrytie lopty pred obráncom, ktorého má pár metrov za chrbtom a zároveň sa týmto pohybom dostáva do tesnej blizkosti obráncov. Potom už je len na rozhodnutí útočníka, či loptu vráti obráncovi, alebo sa pokúsi otočiť sa smerom k súperovej bráne alebo si počká na vybehnutie obráncu na úroveň útočníka a zapojí sa tak do kombinácie prihrávok.