Voľný priestor pre vedenie lopty  
  Najčastejšou chybou hráčov v začiatkoch futsalu je veľmi zlá práca s priestorom.
obrázok 1
  Ihrisko má svoje rozmery a v každom okamihy hry sú niektoré priestory obsadené viac a niektoré menej. Správna práca s voľným priestorom je základom dobrej tímovej spolupráce.    
  Na obrázku 1 má hráč s loptou veľký voľný priestor pred sebou. V tomto momente prihrávka na spoluhráča by nemala žiaden význam, dokonca by bola nevhodná, nakoľko súperov atakujúci hráč je veľmi blízko.  
  Hráč s loptou sa musí presúvať vo voľnom poli až po okraj voľného priestoru. Nemal by sa však priblížiť k súperovmu hráčovi veľmi blízko, aby ho súper nemohol atakovať a znemožnil mu tak kľudnú a presnú prihrávku. Vzdialenosť od súpera by mala byť v rozmedzí 1 - 2 metre.  
  Pri pohybe s loptou musí sledovať pohyb spoluhráčov a čakať na vhodný okamih prihrávky. Pohyb s loptou nemusí byť v prudkom behu, práve naopak, pohyb by mal byť robený v pokľudnom tempe, aby hráč nestrácal kontrolu nad loptou.  
  Môže sa vyskytnúť situácia, že súper otvorí postupujúcemu hráčovi priestor, v takom prípade nie je potrebné voliť prihrávku a postup smerom do ďalšieho voľného priestoru môže pokračovať. obrázok 2
  Ak sa hráč na obrázku 1 pohybuje smerom dopredu, druhý obranca sa okamžite presúva do stredu ihriska, aby bol v prípade straty lopty okamžite pripravený zasiahnuť v obrannej činnosti.
 
  V prípade, že hráč s loptou nemá voľný priestor pred sebou, nemal by viesť loptu smerom dopredu. Veľmi často sa stáva, že súper atakuje obráncov iba jedným vysunutým útočníkom a vtedy obránca musí zvoliť prihrávku druhému obráncovi. Voľný priestor na obrázku 2 je ideálne obsadiť druhým obrancom. Ten má pred sebou veľký voľný priestor a môže postupovať dopredu. Niekedy je vhodné, ak si obráncovia niekoľkokrát vymenia prudké presné prihrávky a počkajú na správny okamih vytvorenia voľného priestoru a potom môžu bez rizika straty lopty posunúť hru smerom ku súperovej bránke.    
     
  Priestor na obsadenie  
  Na obrázku 3 je klasická situácia rozostavenia hráčov pri postupnom prechode do útoku. V strede ihriska je voľný priestor, ktorý by sme sa mali pokúsiť obsadiť.
obrázok 3
  Nevhodným spôsobom obsadenia voľného priestoru v tejto situácii je individuálna akcia obrancu. Ak by sa mu podarilo prekonať súperovho hráča, ten by sledoval jeho pohyb a neustále by hrozila strata lopty.  
  Oveľa jednoduchším a lepším riešením je obsadenie priestoru jedným z útočníkov. Pri spätnom pohybe útočníka je jeho brániaci hráč za ním a preto nie je problém si prihrávku prebrať.  
  Nábehom útočníka sa zároveň uvoľňuje nový priestor, ktorý by mal byť znova obsadzovaný našim hráčom.  
  Takýmto jednoduchým krátkym pohybom do voľných priestorov vznikajú v obrane súpera slabšie obsadené miesta, často dochádza k nesprávnemu bráneniu, čo vytvára predpoklad pre vznik prečíslenia (pozri kapitolu prečíslenie).  
   
     
  Priestor smerom dozadu  
  Veľa mladých hráčov ma pocit, že futsal sa hrá hlavne smerom na súperovu bránu.
obrázok 4
  Je to veľký omyl. Futsal je o voľnom priestore a veľmi často vzniká situácia, keď je lepšie presunúť hru rýchlo prihrávkou z jedného voľného priestoru do ďalšieho.  
  Na obrázku 4 je situácia, keď je útočník na dostrel k súperovej bráne, priestor pred bránou je ale pokrytý 3 hráčmi súpera. V tomto prípade je lepšie využiť prihrávkou do priestoru číslo 1 voľného obrancu, ktorý okamžite môže presunúť hru do priestoru číslo 2 na druhého voľného obrancu. Na ľavej strane je veľký priestor pre ukončenie akcie.  
     
       
Priestor smerom dozadu další  
  obrázok 5
Hlavne v začiatkoch je dôležité si uvedomiť, že voľný priestor vzniká nielen vpredu, ale aj vzadu.
 
 
Na obrázku 5 je hráč s loptou atakovaný súperom. V tomto okamihu nemá voľbu ľahkej prihrávky. Preto sa druhý obranca musí presunúť do voľného priestoru pred vlastnou bránou.  
Tu už samozrejme musí hrať opatrne, aby mu súper loptu neodobral. V tomto okamihu už naozaj musí prísť jeden z útočníkov do stredu ihriska "pre loptu", aby mu tento obranca mohol dať ďalšiu ľahkú prihrávku a prípadne si nabehnúť do uvoľneného priestoru.