Rýchlosť prihrávky  
  Vo futsale sa bez kvalitnej prihrávky nedá hrať. Presná, primerane silná prihrávka napomáha pri prenose hry zľava doprava, ale aj zozadu dopredu.
obrázok 1
 
  Rýchlosť prihrávky je veľmi dôležitá, lebo ak je prihrávka pomalá, súper stihne presúvať obranné pozície a tak sa význam prihrávky stráca.  
  Ešte horším riešením je, ak hráč začne voziť loptu po ihrisku. Takéto presúvanie hráča s loptou je pomalé a súper s bránením takéhoto hráča nemá žiaden problém.  
  Ak hráč vedie loptu z jednej strany ihriska na druhú, trvá mu to približne 2 sekundy. Ak však zvolí prihrávku, hra sa presunie za 0,5 sekundy.  
  Tesne pred prihrávkou je dôležité mať loptu pri nohe tak, aby bol hráč schopný zahrať prihrávku vnútrajškom nohy krátkym rýchlym švihom.  
  Nácvik prudkej presnej prihrávky je základným kameňom pre dobrú hru futsalu  
 
  Prihrávka "do nohy"  
  Vo futsale na rozdiel od veľkého futbalu sa málokedy používa prihrávka do priestoru na nabiehajúceho hráča. Vzhľadom k tomu, že ihrisko je malé, je veľmi ťažké načasovať prihrávku do priestoru tak, aby nabiehajúcemu hráčovi prišla lopta v správny časový okamih.
obrázok 2
 
  Na obrázku 2 je naznačené, že hráč s loptou prihrá loptu druhému obrancovi a ihneď po prihrávke obehne okolo brániaceho útočníka. Druhý obranca pravdepodobne dostane loptu rýchlejšie, ako hráč dobehne na nové miesto. Preto si prihrávku najskôr spracuje, loptu si zastaví tak, aby bol schopný dať prudkú a presnú prihrávku. Až keď nabiehajúci hráč dobehne na nové miesto, môže byť prihrávka na toto miesto zahratá.  
  Samozrejme prihrávka do behu sa používa, ale zvyčajne je to iba na veľmi malé vzdialenosti ako "narážačka", ale aj táto prihrávka sa používa len veľmi zriedkavo.  
  Prihraj a bež  
  Vo futsale je veľmi dôležité dodržiavať toto pravidlo. Vo veľkom futbale je veľa hráčov, je tam viac priestoru, je možné často využívať hru jeden na jedného. Toto všetko však vo futsale nie je. Preto je potrebné vytvárať situácie, aby hráč, ktorý dostáva prihrávku, mal okamžite po prebratí lopty aspoň jednu možnosť ľahkej prihrávky. Ľahká prihrávka je taká, že medzi hráčom s loptou a hráčom bez lopty nie je žiaden súperov hráč. Nabiehanie do takýchto pozícii vyžaduje veľa treningu a súhru medzi hráčmi na ihrisku. Ideálne je, ak hráč s loptou má možnosť prihrať až dvom hráčom.    
  Ak hráči na ihrisku dodržiavajú toto pravidlo, tak musia byť v neustálom pohybe. Pohyb po futsalovom ihrisku nie je v plnom šprinte, je vykonávaný len na malú vzdialenosť. Ale je potrebné, aby hráč aj keď nedostane prihrávku, nezostal stáť a okamžite hľadal ďalší voľný priestor. Ak hráč takto behá po ihrisku, nemôže vydržať na ihrisku dlhšie ako 5- 8  minút. Preto je dôležité pravidelné striedanie. Ak hráč nemá potrebu striedať a vydrží na ihrisku dlhšie, znamená to, že jeho hľadanie voľných priestorov nie je vykonávané správne.