Taktika obrany  
  Vo futsale je veľmi dôležitá správna voľba taktiky v obrane. Podľa kvality a silných stránok súpera sa mužstvo musí rozhodnúť, či bude hrať defenzívnu alebo vysunutú obranu.    
  Defenzívna obrana
obrázok 1
 
  Ak má súper kvalitných, rýchlych útočníkov, ktorí sú schopní vyhrávať súboje jeden na jedného, mali by sme zvoliť obranu so stiahnutými útočnikmi na vlastnú polovičke. Pri tejto obrane je málo voľného priestoru pre hru jedného proti jednému, hráči súpera sú neustále pod tlakom jedného alebo aj dvoch hráčov.    
  Ihrisko pred bránou je potrebné rozdeliť na bezpečnú zónu a nebezpečnú zónu. Z bezpečnej zóny padá len nepatrné percento gólov. Naopak v nebezpečnej zóne kvalitný hráč súpera je schopný nebezpečne ohroziť našu bránu.  
  Základným rozostavením defenzívnej obrany je hra v kosoštvorci podľa obrázku 2. Súperov hráč s loptou je na našej polovičke okamžite dostupovaný na vzdialenosť 1-2 metre tak, že obránca súpera nenapadá, iba mu bráni v strele na bránu, prípadne bráni prihrávku do niektorého smeru. Ak súperov hráč loptu prihrá inému hráčovi, náš hráč, ktorý ho bránil, sa vracia do základného rozostavenia a iný, najbližší voľný spoluhráč atakuje protihráča, ktorý dostal prihrávku.Ako vidíme na obrázku 3, v určitom okamihu môže súpera s loptou atakovať jeden hráč, ostatní spoluhráči premiestnení kosoštvorca vytvorili obranný štít, cez ktorý súper nevie prejsť ani prihrávkou, ani individuálne. Zvyčajne po takomto ataku súpera nasleduje jeho prihrávka späť na vlastnú polovičku. Naša obrana môže opäť zaujať základné rozostavenie podľa obrázku 2 a čakať na ďalšiu akciu súpera.
obrázok 2
 
  U tohto typu bránenia je dôležité správne držanie pozície každého hráča, rýchle presúvanie podľa prihrávok súpera. Treba tiež dávať pozor na to, aby sa táto obrana nenechala vytiahnuť príliš ďaleko od vlastnej brány,  hráči by sa mali pohybovať maximálne na hranici medzi bezpečnou a nebezpečnou zónou a maximálne jeden hráč môže atakovať súperovu rozohrávku vo väčšej vzdialenosti, ale aj to len v dohodnutom čase.
obrázok 3
 
  Ak súper prenáša hru na druhú stranu, celý útvar štvrouholníka sa rýchlo presúva do ťažíska hry.    
  Vysunutá obrana obrázok 4  
  Pri tomto type bránenia útočníci bránia obráncov súpera už na ich polovičke. Cieľom takéhoto bránenia je zabrániť súperovi rozvíjať postupné akcie. Rozohrávka súpera je neustále rušená aktívnym pohybom útočníkov.
 
 
  Tento typ bránenia je jednoduchší, nakoľko si nevyžaduje súhru celého mužstva.    
  Útočníci môžu pri postupe útoku súpera pozvoľna ustupovať až na svoju polovičku, prípadne môžu napádať obráncov až po prekročení poliacej čiary.    
  Dôležité je poctivé vracanie sa útočnikov v prípade, že ich súper obohrá kľučkou alebo prihrávkou. Pretože ak sa útočník nevráti s obráncom, dochádza k prečíslenie a kvalitný súper zvyčajne prečíslenie dokáže využiť na strelenie gólu.    
  Pri takomto type obrany treba rátať s tým, že súper sa bude pokúšať rýchlo hru prenášať na vysunutého útočníka, ktorý musí byť kvalitne bránený. U tohto typu bránenia často dochádza k hre jeden na jedného a tu sa prejavia individuálne schopnosti našich aj súperových hráčov.    
  Prechod z defenzívnej do vysunutej obrany    
  Ak má mužstvo dobre zvládnutú taktiku defenzívnej obrany, môže v priaznivej situácii prejsť do vysunutej obrany. Ak sa súper pri útočení dostane do situácie, že hráč s loptou nemá dobrú voľbu na prihrávku ani strelu, je možné na takéhoto hráča vyvolať tlak vysunutím obrany a pokúsiť sa odobrať mu loptu. Ak sa odobratie lopty podarí, je veľký predpoklad vzniku našeho prečíslenia a založenia rýchleho útoku.    
  Je dobré, ak prechod z defenzívnej do vysunutej obrany riadi jeden, zvyčajne najskúsenejší hráč a to buď dohodnutým signálom alebo povelom.