Ustupuj, dostupuj  
  Veľa mladých hráčov futsalu nevie kvalitne brániť. Súvisí to s tým, že pri bránení nepracujú správne nohami a veľmi často zostávajú "zapichnutý" obidvomi nohami do zeme.    
  Pri bránení je preto potrebné pracovať tak ako pracuje boxer pri zápase v ringu. Neustále je pripravený na krátky skok smerom dopredu, dozadu alebo do strany.    
  Správny obránca využíva v bepečnom priestore taktiku ustupuj, dostupuj. Pri bránení súperovho hráča obránca neustále mení svoju polohu voči útočníkovi a to tak, že chvilku sa na neho pritláča až na úroveń osobného kontaktu a vzápätí od hráča ustupuje na vzdialenosť až 1 meter.    
  Táto taktika ustupuj, dostupuj sa používa aj v prípade, že sa nás útočník pokúša prekonať individuálnou akciou. Chvälku necháva útočníkovi priestor a útočník má pocit, že je obránca pasívny, hneď v zápätí obranca vykračuje proti útočníkovi a naznačuje pokus o odobratie lopty. Toto striedanie pozície vedie k tomu, že útočník musí neustále sledovať pohyb obráncu a nemá čas venovať sa pohybu spoluhráčov.  
  V prípade, že sa obránca nachádza v nebezpečnej zóne, tu už nie je možné ustupovať. V nebezpečnej zóne už útočník nemá veľa voľného priestoru na manévrovanie, ale je v priestore, kde sa môže pokúsiť o strelu. Preto obránca musí pristupiť k útočníkovi na vzdielenosť 30 -50 cm, prípadne ak mu to situácia umožňuje, pokúsiť sa telom natlačiť sa na telo súoera a narušiť mu stabilitu    
  Túto defenzívnu činnosť je potrebné precvičovať, lebo od kvality bránenia je zvyčajne závislý celý výsledok futsalového zápasu.