Útok z obrany  
  Ak sa súper po strate lopty okamžite stiahne na svoju polovičku, mali by sme zvoliť postupný prechod z obrany.
obrázok 1
  Ako vidíme na obrázku 1, obaja naši obrancovia majú dosť voľného priestoru na vymyslenie akcie. V takomto prípade často mužstvá hrajú nacvičený signál. Ten spočíva v dohodnutej zmene miest jednotlivých hráčov a prihrávke vo vhodnom okamihu na najlepšie postaveného hráča s cieľom ukončiť akciu strelou na bránu.    
  Vždy treba u tohto útoku dbať na to, aby sme pri rozohrávke nestratili loptu v momente, keď máme väčší počet hráčov na súperovej polovičke, nakoľko by sa súper dostal do protiútoku s prečíslením.  
  Rozohrávka tri  
  Ukážeme si ako sa dá pripraviť si útok rozohrávkou vo vlastnej obrane.
obrázok 2
  Rozostavenie hráčov je tak ako na obrázku číslo 1. Nebudeme si všímať našeho hráča pred súperovou bránou, ten má totiž iba úlohu čakať na vhodný okamih nabehnutia do voľného priestoru.  
  Ostatní hráči sú rozostavený v pravouhlom trojuholníku, pričom loptu musí mať hráč, ktorý je u pravého uhlu tohto trojuholníka, v tomto prípade hráč číslo 2.  
  Hráč s loptou prihráva loptu druhému obrancovi číslo 1. Po odohratí lopty sa okamžite rozbieha cez stred na opačnú stranu ihriska smerom dopredu. Hráč 3, ktorý bol na súperovej polovičke, sa vracia späť na miesto, kde bol hráč 2 s loptou.  
  Vznikne nová situácia, kde máme opäť trojuholník, ale na opačnú stranu. Nasleduje ten istý postup, hráč s loptou prihráva loptu hráčovi 3 a prebieha na druhú stranu ihriska.  
  Cieľom takýchto prihrávok je počkať na vhodný okamih a zmeniť túto šablonu prihrávok na prihrávku smerom dopredu. K tejto zmene opäť dochádza na základe dohodnutého signálu.  
   
obrázok 3