MODELOVANIE   Dieťa, ktoré sa hrá, nehnevá ....
KAPITOLY   Hrajme sa  
Svet modelov   Vymysleli sme si so synom, že sa budeme hrať na modelovanie.  
    Je to príjemná a poučtná zábava, lebo prichádza do styku s rôznymi materiálmi, musí riešiť rôzne úlohy.  
Zabavov   Okrem toho sa musí naučiť pozorovať svet okolo seba so všetkými detailami, zamýšlať sa, ako veci fungujú.  
   
Svaz modelarov   Doporučujem každému rodičovi, ktorého dieťa sa nudí .....  
   
Railnet   A ešte jeden postreh.  
    Skoro všade sa stretávame s tým, že človek chce zarobiť aj na svojich skúsenostiach, výmysloch.  
    Na jednej strane je to v poriadku, lebo každý z nás žije hlavne z peňazí, ale potom sa stáva, že niekto vie,  
    ako vyliečiť vážnu chorobu, ale ak svoju schopnosť nemá zaplatenú, tak ju nedá ostatným!  
Kontakt   Medzi modelármi je to inak. Modelári sa medzi sebou delia o všetky skúsenosti, nápady, vynálezy.  
SEDAS s.r.o.   Informáciu poskytujú zadarmo, bez potreby zarobiť peniaze za každú drobnosť!  
     
04001 Košice   Možno raz bude fungovať celý svet takto!  
Slovensko      
info@sedas.sk