ROCNA UZAVIERKA, DAN Z PRIJMU
Na konci roka si každý občan spočita prijmy, vydaje
a vypočita si daň zo zisku (daň z prijmu). Sadzbu dane určuje
štát. Na Slovensku máme teraz daň z príjmu 19 %.
 
1. Posledný príklad manželstva sme uzavreli s takýmito tabuľkami:
VYDAJE PRIJMY
Elektrika 10 Za pracu 40
Vydaj za traktor 10 Prijem za traktor 50
Strata z bytu 10 Predaj auta 40
SPOLU 30 SPOLU 130
ROZDIEL (zisk) 100
POTESI NEPOTESI
Auto 0 Uver 40
Byt 70 Faktura za elektriku 0
Chladnicka 10    
Peniaze 90 Hodnota manzelstva 80
Faktura za traktor 50 Zisk 100
SPOLU 220 SPOLU 220
 
2. Daň z príjmu počítame z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.
Ak je to kladné číslo, voláme to zisk.
Rozdiel prijmov a vydavkov: 100
Dan 19 %: 19
Zisk po zdaneni: 81
 
3. Po výpočte dane zavediem nové čísla do našich tabuliek.
Vynulujeme tiež tabulky prijmov a vydajov, nakoľko po odvedení
dane budeme tieto položky zase sledovať od nuly.
Zisk po zdanení prirátame k hodnote manželstva - manželia
sú oproti počiatočnému stavu bohatší o 80.
    Dan z prijmu 19
    Hodnota manzelstva 81
PRIJMY nuluj 130 VYDAJE nuluj 30
SPOLU 130 SPOLU 130
VYDAJE PRIJMY
SPOLU 30 - 30 = 0 SPOLU  130-130 = 0
ROZDIEL (zisk) 0
POTESI NEPOTESI
Byt 70 Uver 40
Chladnicka 10 Dan z prijmu 0+19= 19
Peniaze 90 Hodn manz 80+81= 161
Faktura za traktor 50 Zisk 0
SPOLU 220 SPOLU 220